In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de winkel.
Nog nooit is er zoveel geld uitgegeven aan winkelinrichting, routing en klantenbinding. Huis aan huis folders, klantenkaarten en spaaracties, het is allemaal normaal geworden.
De klanten zijn eraan gewend en gebruiken veelvuldig de aanbiedingen die de detaillist in het leven roept om de klant naar hem terug te laten komen.
Dit alles is broodnodig om de grote concurrentie een stapje voor te blijven.
Vervolgaankopen worden belangrijker dan ooit.Service moet beter en sneller aan de klant geboden worden.
Bovenstaand uitgangspunt is voor iedere winkelier danwel filiaalhouder de normaalste zaak van de wereld.
Maar indien nu gekeken wordt naar de huidige afrekensystemen, dan kan het merendeel daadwerkelijk alleen nog maar worden afgerekend.
Terwijl juist tijdens het afrekenen de klant nog steeds niet de winkel uit is.
Nog steeds kunnen alle belangrijke marketingfacetten worden toegepast.
Maar juist op deze plaats is service van belang.Ook een cassière die de produkten die ze verkoopt absoluut niet kent, of niets van de betaal wijze kent kan een probleem veroorzaken.
Een zekerheid is er echter, het zal zeker niet makkelijker worden.
Met de komst van de Euro, Chipknip, gecombineerde spaaracties in al haar varianten zal er steeds meer aandacht gevraagd worden van de cassière.Deze aandacht kost tijd.
Die tijd gaat ten koste van service en marketingaspecten.
POS staat voor Point Of Sale.
Als dit vertaald wordt in het Nederlands staat er Verkooppunt.
Dit is wezenlijk meer dan afrekenen alleen.
Wil men daadwerkelijk verder met een POS oplossing dan is een betere vertaling misschien wel Point Of SERVICE.Service die men kan bieden als het systeem maar leuk is om mee te werken.
Een krachtig modern systeem dat aansluit bij de hedendaagse relatiebehoefte.
Een POS pakket dat eenvoudig mee kan groeien.
Een POS pakket wordt niet zomaar gekocht.
Het moet moeiteloos een kleine 10 jaar werken.
Alleen wanneer een systeem ten volle benut wordt is het een investering waard.