Info & lidmaatschap


La Confrèrie Saint-Etienne

Het Wijncollectief, 'La Confrèrie Saint-Etienne', is in oktober 1992 opgericht en had tot doel om tegen een vaststaande maandelijkse bijdrage een assortiment kwalitatief hoogstaande wijnen tegen een zo aantrekkelijk mogelijke prijs te kunnen aanbieden.Nu, in ons vierde jaar met een ledenaantal van bijna 40, zijn er nogal wat zaken in hun voordeel veranderd ten opzichte van oktober 1992. De teksten zijn veel uitgebreider, welke altijd zijn voorzien van een detail-kaart, menu's om een van de in het pakket aangeboden wijnen te vergezellen zitten er vrijwel standaard in opgenomen.Door gezamenlijk in te kopen, kunnen er behoorlijke kortingen bedongen worden bij de leveranciers, welke veelal uit rechtstreekse importeurs bestaan.Veelal zijn deze kortingen rechtstreeks in de wijncollectief-prijs verrekend. De wijnen zijn vooraf altijd doorgeproefd en op hun kwaliteit onderzocht. De kans op een miskleun is dus relatief klein.Bij de aangeboden wijnen worden telkenmale beschrijvingen van de wijnen cq wijnstreken geleverd waardoor u een beter inzicht in de aangeboden wijnen krijgt.De samenstelling van het maandelijks pakket is zo gekozen, dat elk pakket voorzien is van wijnen met bewaarpotentieël en afhankelijk van het jaargetijde zullen seizoensgerichte wijnen aangeboden worden, bijvoorbeeld met Kerst of in de zomer.Een bijkomend voordeel is dat bij eventuele belangstelling voor bepaalde wijnen, deze ook weer nabesteld kunnen worden. Door dit in een veelvoud van 12 flessen per soort te doen , is het ook weer mogelijk om extra kortingen te bedingen.Het is ook mogelijk om twee keer per jaar de maandelijkse bijdrage ad fl 50,00 te sparen. Dit is mogelijk in de maanden Oktober en November en in Maart en April, men spaart dus telkens twee maanden van fl 50,00 en kan hierna dus een bedrag van fl 100,00 besteden aan nabestellingen. In verband met administratieve redenen en ook voor het inkopen dien ik 3 maanden van te voren te weten of U en wanneer U eventueel gebruik wilt maken van de spaaroptie. Dus indien u gebruik wilt maken van de maart/april optie dient u mij dit in december voorafgaande mede te delen, is dit het geval voor oktober/november dan had ik dit graag in juli geweten.Verder kent het wijncollectied "De wijn van de maand". Dit is een wijn die zeer voordelig geprijst is, en die bij een nabestelling van 12 stuks slechts 11 stuks in rekening gebracht worden.Verder wordt de wijn aangeboden aan die leden die een nieuw lid weten aan te brengen, want des te meer leden des te goedkoper de aangeboden wijnen worden.Verder worden er twee keer per jaar professionele proeverijen met streekgerechten aangeboden voor leden van de Confrèrie.Hoe kunt U lid worden en deelnemen aan het Wijncollectief? Op de eerste plaats door dit aanmeldingsformulier in te vullen en aan mij te doen toekomen en er verder voor zorg te dragen dat telkens vóór de 22ste van de maand de contributie ad fl50,00 is voldaan.Het lidmaatschap geldt voor een periode van minimaal 6 maanden en wordt stilzwijgend verlengd.Opzegging dient 3 maanden van te voren schriftelijk te geschieden .Het streven is ernaar om de wijnen in de 2e week van de maand volgend op de te leveren maand uit te leveren. Dus de wijnen die u rond 10 á 11 december uitgeleverd krijgt zijn de wijnen van november.Betalingen dienen te worden overgemaakt ten gunste van Postgironummer 1043215 tnv RabobankSimpelveld - Eys b.a t.g.v reknr 14.75.85.104 tnv A.F.J.Meisters, Lodewijk XIV-straat 47, 6287 CN Eys.

Telefoon: 043-4511504
Fax     : 043-4511576