DE SCHELKENSBEEK
balk-boven.GIF (12492 bytes)
Deze beek, die de smalle lange laagte vormt tussen het huis de Mergelstraat en Steijl bij Tegelen, heeft haar naam uit de tijd van de beruchte Schinderhannes en zijn roversbende. De bandieten hielden over de gehele lengte van de doorwaadbare plaats aldaar een touw gespannen en hadden aan het einde daarvan, naar de kant, waar zij zich bevonden, een bel bevestigd. Dat hadden zij zo kunstig gemaakt, dat niemand daar kon passeren zonder dat touw te raken. Dan klonk de bel en waarschuwde de rovers.
Op deze wijze viel menig reiziger in hinderlaag om uitgeplunderd en niet zelden ook vermoord te worden. De lijken der slachtoffers werd een steen om de hals gebonden en zo in de Maas gegooid. Dit duurde zolang tot de gevreesde Schinderhannes op de Maagdenberg te Venlo aan de galg werd opgeknoopt. Toen was het gedaan met de bel, maar de beek heeft haar naam er naar behouden.
Schinderhannes werd te Mainz, de 21 Nov. 1803 geguillotineerd krachtens vonnis van het speciaal tribunal criminel, dat ingesteld was om hem en zijn medeplichtigen te veroordelen.
DREAMWORLD™
balk-onder.GIF (12494 bytes)