MAESTRICHTSE D.D. STADSSCHUTTERIJ

Een stukje historie;

De Maestrichtse D.D. Stadsschutterij heeft reeds bestaan van 1815 tot 1830 en van 1867 tot 1905. De huidige schutterij is opgericht in 1980 en is qua uniformering en uitmonstering gelijk aan die van eind vorige eeuw. Pronkstuk van die uitmonstering is het vaandel, gevoerd door een martiale vaandelwacht.

Qua grootte en samenstelling wordt gestreefd naar het aanzien van de schutterij van de vorige eeuw, te weten een schutterij met honderden mansschappen en een puik tamboer- en klaroenkorps. Om dat in de huidige tijd nog te kunne realiseren is onlangs besloten het muziekkorps van de schutterij ook open te stellen voor jeugdleden (= nog geen 16 jaar)

 

Optredens;

Per jaar zijn er een tiental vaste optredens(koninginnedag, stadprocessie, 5 ā 6 schuttersfeesten, allerzielenviering, intocht Sint Nicolaas) en een aantal incidentele optredens; zo was de schutterij o.a. betrokken bij het Pausbezoek in 1985 en Prinsjesdag 1990; ook werd de rol van Köpenicker Sjötterij gespeeld in 1985 en in 1993.

Buitenlandse optredens vonden plaats in Koblenz (1985), Wenen (1987) en in Brussel (1998).

 

Presentatie;

Bij voorkomende gelegenheden kan de schutterij een show-exercitie opvoeren; ook het lossen van kamerschoten en het formeel escorteren van VIPS behoort tot de mogelijkheden.

 

Schuttersfeesten;

In Maastricht organiseerde de schutterij reeds twee keer een schuttersfeest: in 1986 en in 1992. In voorbereiding zijn thans een bondsschuttersfeest (met 20 schutterijen) op zondag 2 augustus 1998 en een federatiefeest (met 64 schutterijen) op zondag 15 juli 2001.

 

Verenigingsleven;

De verenigingsavond is de woensdagavond: vanaf 20:00 uur wordt er geëxerceerd en gemusiceerd in de eigen verenigingslokatie ’t Stadssjöttershoes aan de Brusselsestraat 10 D (poort tegenover de Kommel).

 

Lidmaatschap;

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris tel. 043-3433044 en/of op woensdagavond de verenigingsavond bezoeken.