http://www.cuci.nl/~pscheele/ACorner

Blij
André van den Berg
13 juli 1999
Blij

Wat was ik blij met de eerste Facit mechanische rekenmachine die ik in handen kreeg (zo'n ding met een slinger en hendeltjes die je op 't juiste cijfer moest zetten). Dat scheelde heel wat tijd bij die ellenlange calculaties.

Het bedrijf waar ik toen (1971) werkte verkocht ook de allereerste elektronische calculators; daar was ik vanzelfsprekend nog blijer mee. Ik was ook verantwoordelijk voor het drukwerk en de advertenties en de eerste IBM typemachine -met bolletje- zorgde ervoor dat ik niet meer naar een dure zetterij hoefde; ik kon drukgereed werk aanleveren!

In de elektronicawinkel die ik toen had, een winkeltje aan een grachtje in Delft, verkochten we de eerste home-computers; Sinclair, Philips, Commodore en de Acorn Atom. Vooral met de laatste (bouwpakket) waren we zeer succesvol en de opvolger daarvan (de BBC-B computer) zorgde voor een enorme groei van mijn bedrijfje. Tot op dat moment was de computer voornamelijk 'handel', alhoewel de tekstbewerker op de 'Beeb', View genaamd, toch al goede diensten bewees.

Ik ging 'de computer' echter pas echt gebruiken toen Acorn -we verkochten toen al MS-DOS PC's- met een soort Apple uitkwam. In 1987 vescheen de Acorn Archimedes, nu RISC PC.

Bij die Archimedes werd een heel krachtig tekenprogrammaatje geleverd (Draw) en toen ik in de gaten kreeg dat de vervaardigde tekeningetjes met een eenvoudige handeling (drag 'n' drop) in de tekstbewerker gesleept konden worden was ik verloren. Ik heb nooit meer een andere computer aangeraakt; veel te gecompliceerd, niet intuïtief genoeg, te traag.

Ik heb een grafische achtergrond en ondanks dat een heel slecht handschrift dat echt niet nog slechter geworden is door de computer. Voorzover m'n kennis van het Nederlands het toestaat ben ik wel in staat veel eenvoudiger m'n gedachten op papier te zetten en het feit dat ik zonder vlakgum te gebruiken een lijn kan verwijderen in een tekening doet mij de meest ingewikkelde afbeeldingen construeren.

Met een goed handschrift word je volgens mij geboren, evenals tekentalent. Wat mij betreft heeft 'de computer' mij in staat gesteld 1000 x meer te doen dan ik handmatig had kunnen aanmaken en dan zwijg ik nog maar over Internet dat, maar daar zal ik een andere keer wat over schrijven, alleen maar praktisch nut gehad heeft.

Andre van den Berg
Uitgegeven: 13-7-1999 13:32