http://www.cuci.nl/~pscheele/ACorner

Locale nieuwsgroepen in Ant
Ab Steeman
12 november 1999
Lokale nieuwsgroepen in Ant

Er heeft in de *Asterisk onlangs al een stukje gestaan over het aanmaken van Lokale Nieuwsgroepen (hierna Lon's te noemen), maar dat betrof slechts een kort beknopt stukje uit een e-mail over dit onderwerp.
In het stukje ontbrak echter elke aanwijzing over hoe je nu eigenlijk binnenkomende mail in zo'n Lon terecht kunt laten komen. Dat alles, het aanmaken van lokale nieuwsgroepen en het filteren van binnenkomende post, gaan we nu eens uitgebreid uit de doeken doen, zodat deze prachtige mogelijkheid van ANT's Internet Suite voor iedereen ter beschikking komt.

Het onvolprezen nut van lokale nieuwsgroepen
Een vaak gehoorde klacht van internetters is dat zij hun binnen komende e-mail niet uit elkaar kunnen houden en in hun Inbox de ware puinhoop van allerhande berichten door elkaar, een warrige en onoverzichtelijke indruk maakt.
Naarmate men beter ingeburgerd raakt op het Internet kan dat alleen maar erger worden, wanneer men zich te buiten gaat aan het genot van mailing lijsten, automatische waarschuwers van Website veranderingen en - zeer aantrekkelijk - abonnementen op E-zines.
Nu ligt het natuurlijk helemaal aan het feit of iemand de door hem gebruikte mailer kent, aan de mailer zelf, en - last but not least - aan de vaardigheden van de gebruiker in het 'bespelen' van zijn software, of daar verandering in te brengen valt.
Ik meen te mogen stellen dat de meest gebruikte mailpakketten welhaast !Marcel en !Pluto moeten zijn.
Van !Pluto weet ik zelf te weinig af om hierover bruikbare tips naar voren te brengen, behalve dan dat ik weet, door kortstondig gebruik ervan, dat filtering daar een simpel te realiseren zaak is.
Dit laatste geldt ook voor ANT's !Marcel, waar ik wel degelijk ervaring mee heb. Filteren is absoluut niet moeilijk, en daarmee is aan een grote voorwaarde voldaan om het aanmaken van Lon's tot een nuttige zaak te verheffen.
Om een Lon aan te maken moeten we de ANT Suite gaan configureren. Daartoe klikken we het Configuratievenster open.
Iedereen zal in de plaatjes, die hier ter verduidelijking zijn gebruikt, zaken ontdekken die bij hen zelf ontbreken of er anders uitzien. Dat is logisch natuurlijk, daar niet ieder alles op dezefde wijze of zelfs maar in dezelfde mate heeft ingesteld. Dat is ook helemaal niet erg, zolang je maar de dingen erin herkent die belangrijk zijn in dit verhaal. Je treft in dit artikel alle vensters aan die we nodig hebben voor het aanmaken van een Lon.
Het ANT configuratie venster open je natuurlijk gewoon door één klik op de ikonenbalk en daarna twee klikken op het linker ikoon van het zojuist nieuw geopende venster. 'n Klik op 'News setup' opent het 'News setup' venster, zoals hier afgebeeld.
Klik in het 'News setup' venster het menu op en schuif de muis bij de onderste keuze ervan naar rechts, waardoor je een invulveld voorgeschoteld krijgt. Hierin gaan we straks onze aan te maken Lon intypen. Maar let nu even goed op!
Zoals je waarschijnlijk wel bekend zal zijn, bestaan alle nieuwsgroepen (dus straks ook jouw Lon's!) uit een bepaalde hierarchie, een verzameling directories, te vergelijken met de indeling van je harde schijf.
Een simpele klik op 'View all' (links onder in het 'News setup' venster) laat de gehele nieuws-indeling, zoals je die tot nu toe ter beschikking hebt, netjes in een venster zien. De eerste directory wordt in het 'View all' venster als directory getoond, maar een klik op zo'n directory toont de rest van de hierarchie gewoon als volledige nieuwsgroepnaam, waarbij de punten in die naam de directoryscheidingingen aangeven. ANT haalt, steeds wanneer je bij je provider inlogt, het nieuws op, maar tegelijkertijd ook een lijst van de nieuwe groepen op het Internet, die je nog niet had. En die nieuwe groepen kun je te zien krijgen door een klik op 'New'. De groepen die in dit venster staan zijn nog niet beschikbaar voor je!
Pas wanneer je in het menu van dat venster de keuze 'Mark all as old' hebt aangeklikt, wordt het venster leeg, de nieuwe nieuws-groepen zijn nu bij de reeds beschikbare gevoegd, maar pas daarin zichtbaar wanneer je het venster van 'View all' sluit en daarna weer opent door 'View all' opnieuw aan te klikken.
Het verdient absoluut zeker aanbeveling dit regelmatig te doen! Zeker eens per maand, om de nieuwe groepen bij de ter beschikking staande te voegen. Doe je dit niet, dan heb je straks net zoveel nieuwe (lees: nog onbruikbare) groepen als beschikbare!
Ditzelfde feit doet zich voor wanneer je straks een nieuwe Lon hebt aangemaakt, alleen staat deze dan nog niet eens in 'New groups' en komt daar ook helemaal niet in terecht! Daar staan slechts de nieuwe groepen die van het Internet zijn gelezen. En, nee, helaas, oude groepen (niet meer in gebruik op het Internet) worden niet verwijderd...
Als je dit allemaal hebt begrepen en alles nu recht op 'n rijtje hebt staan, kunnen we beginnen met het echte werk.
Nu gaan we eens een paar nieuwsgroepen naar eigen keuze toevoegen aan het bestaande assortiment, welk ons werd opgedrongen door het Internet.
Deze nieuwsgroepen naar eigen keuze, de lokale nieuwsgroepen dus, stellen ons in staat om de Inbox, waar normaal gesproken al je post in terecht komt, te ontlasten en daardoor overzichtelijker te maken.
Dat kan door regelmatig terugkerende post, zoals abonnementen op E-zines, mailinglist, post en wat je dan ook verder met regelmaat ontvangen mag (herkenbaar aan vaste teksten in bijvoorbeeld Headers of Subjects), in een lokale nieuwsgroep op te vangen, en daarmee uit je postbus te verwijderen zonder de controle erop te verliezen.
We gaan daarom lokale nieuwsgroepen aanmaken, zodat we daar bepaalde emailzendingen naar toe kunnen sturen, zodoende de Inbox vrijlatend voor de echte post, maar wél de mogelijkheid behoudend om op die, in nieuwsgroepen gevangen, berichten op normale wijze te kunnen reageren. Met een doodgewoon emailtje dus.

We gaan ons leven simpelweg vereenvoudigen.
Enne, was daar de computer niet oorspronkelijk voor ontworpen? :-)

Het aanmaken van 'n nieuwe (lokale) nieuwsgroep.
Op de 'View all' afbeelding, even verderop, waar alle beschikbare groepen te zien zijn, zie je bijvoorbeeld dat er hier, in dit geval, een nieuwsgroep- verzameling 'Intaconet' ter beschikking staat. Zou er nu in het invulveld van 'Create group' de tekst "intaconet. hallekidee" ingetypt worden, dan zal er in de bestaande nieuwsgroepverzameling 'intaconet' een nieuwe newsfolder worden aangemaakt, genaamd 'intaconet.hallekidee'. En dat is dan een volwaardige nieuwsgroep geworden (alleen is hij nog niet zichtbaar, dus ook nog niet ter beschikking!).
Zou er echter "lokaal.hallekidee" zijn ingetypt, waarbij we dan even aannemen dat er nog helemaal geen nieuwsgroepverzameling "lokaal" bestaat, dan wordt deze verzameling alsnog aangemaakt, met daarin een (uiteraard nog lege) news-folder "lokaal.hallekidee". Ook hierbij geldt: nog niet zichtbaar, dus nog niet te gebruiken.
Klik nu het 'View all' venster weg en, door middel van een klik op de 'View all' knop, weer open, zodat alle beschikbare groepen opnieuw worden ingelezen. De nieuw aangemaakte groep 'intaconet.hallekidee', 'lokaal.hallekidee', of wat je dan ook ingetypt hebt, staat er nu wel bij! Kun je hem zogauw niet vinden? Dan klik je in het menu van het 'View all' venster maar op de keuze 'Search' en typ je 'hallekidee' in. Et voilá: daar ist 'ie dan! Kompleet met zijn volledige voorvoegsel(s).
Wanneer je nu, in het venster waarin je nieuwe groep staat, het menu opklikt en daarna de keuze 'Subscribe' aanklikt, staat je nieuwe groep ook nog eens in het 'News setup' venster. Kompleet beschikbaar, alleen is de groep nog geen Lon, doch slechts een gewone nieuwsgroep, waar dus nooit ook maar iets in terecht zal komen, omdat er via het Internet nooit nieuwe artikelen voor zullen worden opgehaald. Het is immers een 'verzonnen' nieuwsgroep, niet een waarop je geabonnerd bent of zelfs maar kunt worden.
Om er ooit wat in te kunnen krijgen moet deze groep dus lokaal worden gemaakt.

Een aangemaakte nieuwsgroep lokaal maken
Het lokaal maken doen we door de groep (of een hele selektie van groepen tegelijk) te bewerken.
Selekteer daartoe in het 'News setup' venster de groep(en) die je lokaal wilt maken, klik het menu op en kies 'Group>Edit'.
Je ziet nu het venster zoals hier afgebeeld.
Vink 'Expiry time' aan en stel de tijd in die de levensduur van de artikelen in de groep bepaalt.
Na verloop van deze tijd worden de artikelen gewist (na iedere toevoeging van een artikel, in wat voor nieuwsgroep dan ook, gaat 'Expiry' in iedere nieuwsgroep aan het werk) en, helaas!, 'Never' werkt blijkbaar niet in mijn versie 1.46 van !Marcel!
Klik nu ook nog op 'Local newsgroup only', een klik op 'Set' en je Lon is klaar voor gebruik.
Vergeet niet om, nadat je alle groepen hebt aangemaakt die je nodig hebt, je nieuwe configuratie te bewaren.
Klik hiertoe op 'Save' in het 'Internet Suite configuration' venster.
Nu pas zijn alle nieuwe groepen beschikbaar voor iedere ingestelde 'User' van de Suite.
Helemaal mooi wordt het natuurlijk wanneer je voor je nieuwe nieuwsgroep ook een 'description', een beschrijving zou toevoegen. Kijk naar de afbeelding van het 'View all' venster. De beschrijving van de lokale nieuwsgroep 'intaconet.klets' is in de Suite ingebracht.
"Hé! Dat zou ik ook wel willen!", hoor ik je nu zeggen. Dat kan. Heel simpel trouwens. Normaal wordt zo'n beschrijving, indien aanwezig!, van het Internet zelf gelezen, maar beschrijvingingen betreffende je eigen lokale nieuwsgroepen, die uiteraard niet op het Internet staan, breng je als volgt aan:
Open de directory '!InetSuite.Inter net.Spool.News'. Daarin vind je een tekstbestand, '/newsdesc' genaamd. Laad dit in je editor en voeg daar, onderaan, je lokale nieuwsgroep aan toe, een tab en dan je beschrijving.
Voor 'intaconet.klets' heb ik dus toegevoegd:
"intaconet.klets <tab> Local, IntAconet area Klets" <NEW LINE>

Even op 'Save' klikken in het 'InetSuite configuration' venster, en vanaf dat moment kent de Suite deze omschrijving.
Dit kun je trouwens ook voor elke willekeurige officiele nieuwsgroep doen, waarvoor niet automatisch een beschrijving werd geleverd bij ingebruikneming. Je moet dan wel de naam van die nieuws-groep zeer precies overnemen natuurlijk.

Einde verhaal zou je denken. Nou mooi niet!
Nu begint het pas. Je mag dan, bij wijze van spreken, op dit moment misschien wel een nieuwe auto hebben, maar er in rijden kun je nog lang niet…

Om die lokale groepen enig nut te geven moeten we nog gaan bepalen welke email er naar welke lokale nieuwsgroep wordt verwezen, om daar, tot nieuws omgevormd, leesbare berichten op te leveren.
En dat doen we door alle inkomende mail te gaan 'filteren'.

Maar dat is een verhaal voor volgende maand.
Tot dan,

Ab