http://www.cuci.nl/~pscheele/ACorner

Voorwoord
Peter Scheele, voorzitter
4 november 1998
Voorwoord

Dit is de tweede uitgave van het clubblad van ACorner. De eerste uitgave was een papieren, waar we op een clubavond veel plezier beleefd hebben aan het schrijven van de teksten, de opmaak en het afdrukken. Dit is dus nummer twee, of misschien wel nummer 99. Want aan zo'n digitale versie komt geen eind. De publicatie ervan gaat steeds maar door: er komen nieuwe artikelen bij en wegens plaatsgebrek verdwijnen er oude.

Wat mag de lezer verwachten? Artikelen van leden van ACorner natuurlijk. Dat mogen eigen gedachtenspinsels zijn, maar ook bewerkte artikelen van anderen. Het mag gaan over ACorner, over Acorn, Acorn-computers, RISC OS, toepassingen, automatisering, nieuwe ontwikkelingen, aankondigingen, maar ook over geheel andere zaken. Overigens is niemand anders dan de schrijver verantwoordelijk voor de inhoud.

Veel leesplezier!

Peter Scheele
voorzitter
4 november 1998