Water


Verbinding met formule H2O. Kleurloze vloeistof; vormt onmisbaar element voor alle levende organismen als 'bouwstof' en als transport- en oplosmiddel in bloed en celprotoplasma voor allerlei noodzakelijke stoffen. Met kooldioxyde vormt water de grondstof voor de fotosynthese.

Het watergehalte van levende organismen varieert van 98% (kwallen, sommige waterplanten) tot 5% (in droge zaden). De mens bestaat voor ca. 60% uit water.

Veel organismen zijn zozeer aan water gebonden, dat zij daarbuiten niet eens kunnen voortbestaan. Andere hebben zich aangepast aan het leven op het land, maar moeten bijna altijd water opnemen om in leven te kunnen blijven. Alleen sommige woestijnorganismen kunnen het waterverlies zo beperken dat zij uitkomen met het water dat vrijkomt bij de verbranding van voedselstoffen.


drinkwater

Water dat geschikt is voor menselijke consumptie. Veel landen zijn voor hun drinkwater aangewezen op zoet water dat zich in de ondergrond bevindt. Dit grondwater is echter niet onuitputtelijk en moet vanaf het aardoppervlak weer worden aangevuld via neerslag of kunstmatige infiltratie; bovendien zijn de kosten om grondwater te winnen vrij hoog. De meeste landen betrekken drinkwater dan ook uit meren en rivieren (oppervlaktewater). Drinkwater wordt in de industrielanden op grote schaal gebruikt als was- en spoelwater, waarvoor het kwalitatief te goed is. Door het schaarser worden van oppervlakte- of grondwater dat geschikt is te maken als drinkwater, overweegt men wel eens de aanleg van een tweede waterdistributiesysteem, dat echter zeer hoge kosten zou vergen. In Nederland loopt het gebruik van drinkwater inmiddels ook terug. De kwaliteit van het drinkwater kan beïnvloed worden door de keuze van de winplaats en door waterzuivering; gestreefd wordt naar water waarin het gehalte aan zwevende stoffen zo klein mogelijk is, de opgeloste bestanddelen niet schadelijk zijn voor de gezondheid en waarvan de smaak niet is aangetast. De mogelijkheid tot verspreiding van besmettelijke ziekten via het drinkwater heeft geleid tot de eis dat drinkwater onder alle omstandigheden vrij moet zijn van ziekteverwekkende organismen. In vroegere tijden, toen men dit nog niet kon garanderen, werden meer gekookte en/of gegiste vloeistoffen zoals bier en wijn gedronken.

mineraalwater

Water uit een natuurlijke bron, dat ten minste 0,1% zouten en gewoonlijk ook ten minste 250 mg/kg kooldioxyde bevat. Samenstelling volkomen afhankelijk van de bron. Aan veel mineraalwater wordt een geneeskrachtige werking toegeschreven.

sodawater

Oplossing van kooldioxyde onder druk in water. Wordt met zouten vermengd tot kunstmatig mineraalwater, met vruchtenessences tot limonades e.d. en als verdunning voor sterke drank.

Links over water

Terugkeren naar Inhoudsopgave


Laatst bijgewerkt door 17 januari 1997 door René Vek