KLANKSCHALEN

klankschalen1
Voor therapie en massage

Geluid is klank, klank is trilling. Geluid heeft een bepaalde uitwerking. Het bezorgt je kippenvel of juist een prettig gevoel. Tevens roepen bepaalde klanken en geluiden gevoelens en beelden op. Klanken kunnen herinneringen oproepen naar de tijden van weleer.

De werking van klankschalen heeft echter iets bijzonders omdat ze bij uitstek en van nature harmoniserend werken. Klankschalen zijn unieke klankinstrumenten uit de Himalaya. Hun oorsprong is in nevelen gehuld, maar hun geschiedenis gaat minstens 1000 jaar terug. Tot op heden worden ze in Tibet en Nepal in de kloosters gebruikt.

De oude en antieke schalen zijn ongeveer 50 jaar geleden voor het laatst gemaakt en zijn beter in klank dan de nieuwe schalen. Dat heeft ontegenzeggelijk te maken met de manier waarop ze gemaakt zijn. In vroeger tijden werden ze gemaakt door een vloeibare massa metaal tot een plaat te maken en daarna werd de warme plaat uitgehamerd totdat de schaalvorm ontstond. De oude klankschalen bestaan uit een legering van maar liefst zeven metalen, die overeenkomen met de metalen van de zeven dichtstbijzijnde planeten, met zes van de zeven grondtonen, bepaalde kleuren en wel als volgt: klankschalen2

De klankschaal heeft voor iedereen een harmonieuze klank. Dit komt omdat er sowieso twee hoofdtonen, soms drie tegelijk te horen zijn. Deze tonen hebben een voor ons natuurlijk interval, met andere woorden: ze liggen goed in het gehoor. Deze harmoniserende klank werkt in op het lichaam, het werkt in op onszelf, op onze gevoelens, emoties en herinneringen.
De klank werkt niet alleen in op ons lichaam, maar ook op het energetische systeem. Daardoor komen gevoelens los, het beeldmateriaal komt boven. Door de klank van de klankschaal ben je in staat jezelf te ontladen, spanningen los te laten en op een natuurlijke manier weer in evenwicht te komen.

De klankschaal is gemaakt om evenwicht te creŽren, te herstellen en blokkades te breken door zijn bijzondere eigenschappen, die mede bepaald worden door de samenstelling van de zeven metalen, door zijn inhoud en vorm. Iedere ambachtelijk vervaardigde klankschaal heeft zijn eigen trilling, zijn eigen geluid en kan als zodanig nooit gedupliceerd worden.

De klankschalen geven ook exact aan, waar ze 'ingezet' moeten worden en zijn daardoor mede een prima diagnostisch middel om spanningen te traceren.

DE WERKING VAN DE KLANKSCHAAL

Wanneer een klankschaal beroerd wordt met een stok geeft de schaal een geluid, maar de schaal geeft ook een trilling. Soms is de trilling zo krachtig dat je deze met het blote oog kunt waarnemen. De trilling van een klankschaal is krachtig en verplaatst zich snel door een lichaam. Ons lichaam bestaat voor meer dan 80% uit water. Het gevolg is een innerlijke massage. Een gezond lichaam heeft een eigen trilling en beweging. Het is goed afgestemd en trilt zuiver in een eigen frequentie. Bij een ziek orgaan of een blokkade is deze frequentie gestoord. Je voelt je niet lekker in je vel zitten, je bent gestresst en krijgt lichamelijke klachten. Door de trilling van de klankschaal zal het lichaam eerst mee trillen met de klankschaal en zodoende meegaan met de harmonische frequentie van de klankschaal. Daarna zal het lichaam weer overgaan in zijn lichaamseigen trillingsfrequentie. Dit proces is zelfs met Kirlian fotografie vast te leggen.

De energie van de klankschaal is zo fijn stoffelijk, dat het in ons energetisch systeem tot het zevende niveau inwerkt. Het duurt soms dagen voordat de trillingen zijn uitgewerkt en het lichaam zolang weer kan ervaren hoe het is om in balans te zijn. De mogelijkheid om stress tijdig te onderkennen wordt daardoor verhoogd. Omdat de klankschalen rechtstreeks inwerken op de spierlagen in ons lichaam kan stress ook directer worden uitgebalanceerd. Ideaal voor mensen, die langdurig of tijdelijk onder druk staan. Door de trilling, door de vibraties komen blokkades vrij, de spanning in de spieren zal verminderen.
De klankschaal is geen tovermiddel, het is een hulpmiddel op weg naar ultieme ontspanning.

klankschalen3Bij of tijdens de klankschalenbehandeling wordt veelal ook gebruik gemaakt van

WIE IS EEN GOEDE THERAPEUT?

Velen voelen zich geroepen, maar slechts enkelen zijn 'uitverkoren'. Helaas bestaat er ook nog geen bekende of erkende opleiding voor klankschalentherapeuten. Voor sommigen zijn klankschalen slechts een ondersteuning bij andere behandelingen. In het algemeen wordt de uitwerking van klankschalen -juist door te weinig bekendheid- helaas maar al te vaak onderschat.

Klankschalenmassage of klankschalentherapie is een afgeronde behandeling, waarbij de vereiste toepassing en de uitwerking nauwkeurig door de behandelaar wordt begeleid. Dit geldt ook voor de nazorg, indien een mogelijke reactie later of na een dag zich zou voordoen.
De relatie tussen behandelaar en behandelde wordt duidelijk vastgesteld en iedere eventuele informatie over of ten gevolge van de be-handeling is strikt vertrouwelijk en er wordt ook consciŽntieus als zodanig mee omgegaan.

De behandelaar moet over voldoende kennis beschikken met betrekking tot:

Een goede klankschalentherapeut wordt ten slotte geÔnitieerd en verbonden met zijn/haar klankschalen.


Klankschalensessies kunnen ook in groter verband gebeuren, bijvoorbeeld om een groep of afdeling op elkaar af te stemmen, om een homogene groep te verkrijgen. Maar ook om ruimtes te zuiveren. Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak (voor Zuid-Limburg)

∑Vraag vrijblijvend informatie: Gaby van Doorn, soledad@cuci.nl of telefonisch : 043 - 60 126 81