Daar is nog zo veel.....

Veel mensen zijn niet bepaald gelukkig momenteel en de stress viert hoogtij. Helemaal veilig voelen we ons ook niet meer, dank zij een paar decennia 'gedoogbeleid'.

Na de hype rond het nieuwe millennium zou je verwachten met een schone lei te kunnen beginnen, maar helaas, niets is minder waar.maar het einde van de afgelopen eeuw kenmerkt zich door gemiste kansen en uit de bocht gevlogen overheid.
En wat nog het meest pijnlijkst is: onze menselijke vooruitgang werd omgekeerd evenredig aan de vele ontwikkelingen op technisch gebied en die van de kunstmatige intelligentie (Computers).

De overgang naar het nieuwe millennium kenmerkt zich door een afgang, gezien het oeuvre aan achteruitgang: op het gebied van onderwijs, gezondheidzorg, welzijn, kunst & cultuur, normen en waarden. Het recht wordt geen recht meer gedaan en onze overheid is verworden tot een vlag, die geenszins de lading dekt.
Geen wonder dat vele mensen eigen, alternatieve oplossingen zoeken en evenzo vaak belanden bij malafide paragnosten of andere lieden in het alternatieve circuit.

In het paranormale circuit wordt maar al te vaak gezegd: "het is een gave", "Dat heb ik altijd al gekund" enz...... Niets is minder waar.
Zelfs met een gave is het hard werken, hard leren en enorm afzien.....
Maar meer nog ben ik verontrust door de schade, die wordt aangericht uit na´viteit en onwetendheid.