mandala1

In mijn atelier geef ik ook workshops mandalatekenen.

mandala2Het woord mandala komt uit het sanskriet en betekent: heilige circel, magnetische kring, dat wat de essentie is!

Het is een object van meditatie en contemplatie en de symboliek is archetypisch.
Dr. Carl Jung tekende dagelijks een mandala in zijn dagboeken om inzicht te verkrijgen in zijn eigen psychische processen.......
Het doel van mijn workshops is: het ingaan op de filosofie achter de mandala en het ontwerpen ervan voor persoonlijke groei en een ontmoeting met je eigen wezen.............mandala3

In de natuur vindt men ook veel mandala's in b.v. bloemen - bladrozetten - jaarkringen van bomen - ogen - ijskristallen - zichtbaar gemaakte geluidstrillingen - het binnenste van vruchten - cellen - atomen - spiraalnevels - zonnestelsels - slakkenhuizen - enz. enz.!

Steencircels, zonnedansen en circeldansen gaven in de oudheid al onze archetypische verbondenheid met de circel aan. In onze cultuur vinden we de mandala terug in kerkdorpen, labyrinthen, kruidentuinen, vestingen, kinderspelen, groepsgesprekken, gebouwen en tempels.
mandala4

Er is vastgeld, dat door het uitvoeren en beleven van de zich steeds herhalende beweging en ritmen ook een meditatieve toestand ontstaat, waardoor gedachten losgelaten kunnen worden en lichaam en geest in harmonie met elkaar komen. Ditzelfde gebeurt met het tekenen en ontwerpen van mandala's.

De workshops zijn van 11.00 tot 17.30 uur;
de kosten zijn 30,-- Euro p.p.
* *inclusief koffie of thee, kleine lunch en materiaal.**
Het programma omvat:

  1. ontspanning en visualisatie
  2. wat verwacht men ervan
  3. grondbeginselen van het ontwerpen
  4. vrij ontwerpen
  5. uitleg en bespreken van de resulaten
terug