Deze site gaat verdwijnen. Pas uw favorieten aan. Onze nieuwe site staat op http://www.swil.nl
Deze site zal niet meer worden bijgewerkt en gaat over een tijdje verdwijnen. Pas uw favorieten aan. Onze nieuwe site staat op http://www.swil.nl ook ons oude e-mail adres ...@cuci.nl is niet meer actief. Ga naar onze nieuwe site voor het juiste.

De Stichting Wereldmuziek in Limburg wil bevorderen, dat er meer activiteiten plaats vinden rond wereldmuziek in Zuid-Limburg. Daarbij hanteren we de zeer brede definitie van wereldmuziek. De stichting wenst nauw samen te werken met alle bestaande initiatieven, opdat deze elkaar kunnen versterken.

Wie geïnformeerd wil worden over de activiteiten van de Stichting kan zich aanmelden op de mailing list.

Daarnaast is de Stichting goed op de hoogte van allerlei groepen, die naar Nederland komen. Wij willen in dit verband ook graag onze know-how, kennis en kontakten ter beschikking stellen.

I.v.m. de grote verscheidenheid kunnen wij geen helpdesk-functie vervullen voor het begrip wereldmuziek. Wij hanteren de Rough Guide on World Music zie links.  

Ook heeft onze stichting een ontwikkel-functie. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe activiteiten, nieuwe mengvormen van cultuur, nieuwe confrontaties en ontmoetingen binnen de muziek, spannende ontwikkelingen op het gebied van multiculturele activiteiten.

Onze nieuwe site staat op www.swil.nl. U kunt hier terecht voor informatie over onze stichting en onze activiteiten.


sticht.gif - comitee.gif - mogelijk.gif
muziek.gif - vorige.gif - activit.gif
andere.gif - mail.gif

email of mailing list
De laatste keer bijgewerkt op 05-09-2002 door René Vek