Sjaak Pach Stichting


Secretariaat
Molenstraat 70
1781 NP  DEN HELDER
Voor telefonische informatie kunt u terecht bij de voorzitter Dhr. M. Burger. Telefoon: 020-6834055
Rabobank: 33.06.64.700
Giro: 5461887
E-mail: Els de Jongh

Het ontstaan van de stichting
De stichting is opgericht in het jaar 1982 als Stichting Vakantie voor het Lichamelijk Gehandicapte Kind. Initiatiefnemer was de Heldenaar Sjaak Pach. Hij bemerkte dat een vakantie voor een rolstoelgebonden kind vele problemen met zich meebracht. Door allerlei acties wist hij het benodigde bedrag bijeen te brengen en in de zomer van 1982 vertrok hij voor de eerste maal op vakantie met 40 lichamelijk gehandicapte kinderen. het werd een succesvolle vakantie. Door de enorme inzet van Sjaak pach en zijn medewerkers konden er sindsdien elk jaar weer enkele vakantiereizen georganiseerd worden. In de loop der jaren hebben honderden lichamelijk gehandicapte kinderen en jongeren genoten van een onvergetelijke vakantie. In het najaar van 1989 overleed Sjaak Pach.

Ter ere van zijn werk en zijn onvermoeibare inzet, werd besloten de naam van de stichting te wijzigen in Sjaak Pach Stichting, Vakantie voor het lichamelijk gehandicapte kind. Onder deze nieuwe naam worden elk jaar vaarvakanties georganiseerd.

Elk jaar weer kunnen we rekenen op een grote groep vrijwilligers die er zorg voor dragen dat alle deelnemers een geweldige vakantieweek hebben. Een deelnemer wordt gedurende de hele week begeleidt door één vaste vrijwilliger.Back to Index