nze hedendaagse manier van denken heeft zich voornamelijk ontwikkeld onder invloed van het Christelijke geloof. Een geloof dat vooral aan rijkdom heeft ingeboet dank zij Aristoteles.

De laatste decenia heeft men een aantal zaken herontdekt, doch helaas wordt daar niet altijd even verstandig mee omgegaan. Veel mensen willen na een snelle snuffel aan de oude kennis daar een evensnel slaatje uitslaan. De meest uiteenlopende therapieŽn en theorieŽn worden tegen exhorbitante prijzen aangeboden, waarbij men bij het aanbod rustig vraagtekens kan plaatsen. Veel van deze 'kennis' berust weer op eerder bekend geworden feitenmateriaal, maar naargelang het aanbod groter wordt gaat de waardevolle eenvoud verloren. Veel van de aangeboden kennis is ons onbewust vertrouwd of ligt in onze genen dan wel het collectief geheugen opgeslagen. Een simpel activeren zou voldoende zijn, doch dat brengt natuurlijk niet zoveel geld op.

Veel van onze zogenaamde nieuwe ontdekkingen waren reeds in de oudheid bekend en aan ons denken is feitelijk niets nieuws toegevoegd. Je zou eerder van 2000 jaar geheugenverlies kunnen spreken. Onze zogenaamde 'vooruitgang' is louter van technische aard en keert zich op velerlei gebied tegen ons.

Op Internet dient men de zaken kort en krachtig onder de aandacht te brengen, vandaar dat ik ook maar heel summier iets kan aangeven over: