Wie zijn wij?

De Vakbond ABW is uniek. Het is een van oorsprong Limburgse vakbond die de laatste jaren steeds meer leden buiten de provincie werft. Ons kantoor ligt in Heerlen. Bij de besluitvorming hoeft niet een hoofdkantoor in Den Haag, Rotterdam of Amsterdam te worden geraadpleegd en beslissingen kunnen daardoor sneller worden genomen. De lijnen zijn kort, de besluitvorming snel en het resultaat is altijd maatwerk!

In 1994 vierde de bond zijn 50-jarig bestaansfeest en in 2004 alweer zijn 60-jarig bestaansfeest.
Oorspronkelijk was de Vakbond ABW een mijnwerkersvakbond.
Na de sluiting van de mijnen heeft de bond zich opengesteld voor alle beroepen en is nu een vakbond voor alle WERKENDEN en NIET-WERKENDEN.

Het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur maken samen met de bondsgroepen het beleid binnen onze organisatie.

Vakbondsbestuurders en kaderleden van de Vakbond ABW werken met de volgende succesvolle formule:

- eenvoud

- dichtbij de mensen op de werkvloer

- weten wat er onder de leden leeft

- met kennis van zaken

- voor iedereen altijd paraat

- constructief maar vasthoudend

- gaat conflicten niet uit de weg

- geen politieke of godsdienstige binding.

Kortom de Vakbond ABW is een bond, gebaseerd op pure solidariteit, die als het nodig is de krachten bundelt tegen allerlei bureaucratische instanties, werkgevers en de regering én die steeds in gevecht is om uw belangen te behartigen en arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden te verbeteren.