Recent laatste nieuws

 

BEDRIJVENNIEUWS D.D. 15  juli 2003

GBC FILMSGROUP TE KERKRADE

Onlangs hebben de leden het bereikte onderhandelingsresultaat afgewezen op grond van de looncomponent.

Hedenochtend hebben de vakbonden en de directie aan tafel gezeten om opnieuw te onderhandelen. Uiteindelijk zijn partijen tot een resultaat gekomen. De vakbonden zullen dit schriftelijk ter goedkeuring aan de leden voorleggen. Wegens de vakantieperiode zal pas eind augustus duidelijk zijn of de leden akkoord gaan.

De salarisverhoging ziet als volgt uit:

1% per 1 september 2003

1,5% per 1 april 2003

periodieken zullen zoals altijd worden toegepast en uitbetaald.


BEDRIJVENNIEUWS D.D. 09 juli 2003

CORONET TE KERKRADE

Hedenmorgen hebben we overleg gehad met de leden naar aanleiding van een nieuw voorstel van de werkgever. In eerste instantie had de werkgever met een faillissement gedreigd, maar is alsnog met een nieuw voorstel gekomen.

De mensen konden zich echter niet vinden in het voorstel. Hierop hebben wij weer onderhandeld met de directie. Zo meteen wordt dit voorstel weer ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Het resultaat blijft mager, maar lijkt ons wel het meest haalbare.


BEDRIJVENNIEUWS D.D. 08 juli 2003

THE PHONE HOUSE NEDERLAND

Momenteel zijn we nog in overleg met werknemers uit dit bedrijf om te zien of een bedrijfsCAO aan de orde kan zijn en tevens een adviserende rol gespeeld kan worden op het gebied van de totstandkoming van een Ondernemingsraad.

Twee gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Ergens in de zomer zullen we zien of er daadwerkelijk ondersteuning geboden gaat worden.